5 tips voor leiderschap fitness

“Zo ben ik nou eenmaal”…. NU 

Een van de grotere ontdekkingen in de medische wetenschap van de afgelopen jaren is de zg. ‘plasticiteit van ons brein’. Ons brein en daarmee onze vaardigheden, gedrag of zelfs bepaalde fysieke vermogens zijn tot op zeer hoge leeftijd trainbaar, en het meest spectaculaire inzicht is: dit is relatief eenvoudig te bereiken. Goed nieuws dus ook voor leiders. Leiderschapsgroei lijkt dankzij deze ontdekking aldus meer ‘nurture’ (te ontwikkelen) dan ‘nature’ (van nature reeds aanwezig). Dat betekent dat je dankzij deze ontdekking niet meer kunt wegkomen met de opmerking: “Zo ben ik nou eenmaal…”

Een leven lang leren..

Iedereen is in staat een leven lang te leren. Dat is geen vrolijke reclameboodschap maar een wetenschappelijke realiteit. Het brein verandert voortdurend. Het maakt nieuwe cellen aan, legt dwarsverbanden en breekt andere af. Door gerichte training kan zelfs een ietwat lompe manager nog een empathische leider worden. Zelfs gevoel voor schoonheid is maakbaar.

Dankzij internet is iedereen een leider….

Super belangrijk in een wereld waarin we integer, empathisch en overtuigend leiderschap goed kunnen gebruiken. En dat geldt zeker niet alleen voor de mensen ‘hoog in de boom’. Door het internet is het bereik van een individu of klein bedrijf groter dan ooit te voren.  De verkiezing van Trump in de US en de populariteit van Wilders is hier een goed voorbeeld van.  Social Media bepalen grotendeels hun populariteit. Iedereen heeft in dat opzicht een leiderschaps-potentieel waar je “U” tegen zegt. Iedereen kan de wereld veranderen. En zoals je weet die betere wereld begint bij…. jezelf

Aan jezelf werken, werkt

Goed nieuws dus voor leiders met ambitie die bereid zijn om structureel aan zichzelf te willen werken. ‘Het structureel aan jezelf werken’ binnen de TopMind Training noemen we “deliberate practice”. Wat ‘deliberate practice’ is staat in bijgevoegd (ouder) artikel in het NRC mooi toegankelijk beschreven.

Maar wil je daadwerkelijk groeien als leider dan gaat het er niet zozeer om WAT je precies doet (dat is voor velen al wel duidelijk of relatief makkelijk uit te vinden), maar DAT je het doet en BLIJFT DOEN. Het is de consistentie en duurzaamheid van je gewoontes wat leidt tot groei en uiteindelijk succes.

5 concrete praktische tips voor jouw groei als leider:

1. Houd een dagboek bij

Houd dagelijks een notitieboekje (journal) bij. Schrijf daarin je vooruitgang of ontwikkeling rondom de persoonlijke doelen die je jezelf stelt. Door elke dag kort stil te staan en te evalueren word je je bewuster van je eigen ontwikkeling en geeft het je onder andere de mogelijkheid je brein het signaal te geven over wat is gelukt. We noemen dit deel ‘succesbeleving’, en is essentieel voor het aanmaken en structureel verbeteren van bepaalde neurologische verbindingen in het brein.

Een mooie praktische geschikte app om dagelijks elektronisch notities bij te houden is de app: “Day One“. Maar volgens onderzoek blijkt het noteren met de hand en pen de meest effectieve manier.

2. Stel jezelf  (OPEN) vragen

Vragen stellen geeft helderheid, veel meer dan direct op zoek te gaan naar oplossingen of in de ‘actie-modus’ te schieten. Wat is er ECHT aan de hand?  Hoe kan ik volgende keer ..? Wanneer lukte het wel? Wat waren de kenmerken? Wie kan me helpen? etc. Leer jezelf aan om tav je eigen ontwikkeling tenminste 5 OPEN vragen te stellen voordat je aan de gang gaat met een mogelijke oplossing of actie.

3. Vraag feedback aan anderen

Deze spreekt voor zich, maar is voor de meesten misschien wel de moeilijkst uitvoerbare. Je doet jezelf een groot plezier als je de moed hebt om dit op structurele basis te doen. Er zijn genoeg mensen in je omgeving die jouw gedrag eerlijk en goed kunnen beoordelen en bereid zijn om je hierbij te helpen. Waarom niet?

Het gaat hier om frequente feedback momenten met anderen bij voorkeur zo dicht mogelijk bij het moment dat bepaald gedrag zich voordoet.

Feedback is the breakfast for champions.

- Ken Blanchard

4. Zoek een coach of mentor

Je hoeft het wiel zelf niet meer uit te vinden, dat heeft allang iemand voor je gedaan! Zoek een coach of mentor waarvan  je weet dat hij of zij beter is of tenminste veel meer expertise heeft van het onderdeel dat jij wilt leren. Als je gezonder wilt worden zoek iemand die super fit en gezond is, als je beter wilt leren luisteren zoek iemand, die hiervan veel weet EN zelf een voorbeeld op dit gebied is etc. Je kunt vervolgens deze persoon na-apen in zijn of haar gewoontes. Soms moet je hiervoor betalen als het om een professionele coach gaat, maar heel vaak is dit niet eens nodig omdat er iemand in je omgeving is die het leuk vindt om “model” te staan.

5. Eet vis-olie 

Het brein bestaat voor een groot deel uit vetten en zijn om goed te functioneren afhankelijk van stoffen die niet zelf aangemaakt kunnen worden. Deze moeten via de voeding komen. Belangrijke stoffen voor de hersenen zijn omega-3 en omega-6, essentiële vetzuren die vooral in vette vis voorkomen. Met name het DHA, een van de omega-3-vetzuren, is belangrijk. Het grootste deel van hersenweefsels bestaat uit DHA. Deze zorgen onder andere voor de regulatie van ons leer-, denk- en spraakvermogen, de motoriek, het geheugen, de stemming en ons gedrag.

Deze stoffen zijn tegenwoordig eenvoudig te verkrijgen in de vorm van capsules. Let vooral op de zuiverheid en het hoge bestanddeel DHA.

En nu …. “JUST DO IT!” , en als ‘5’ gewoontes teveel zijn om mee te starten, begin er met eentje.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt op weg naar je eigen TopMind!  Laat het weten in de comments box en wellicht hebben je vrienden er ook wat aan door het te delen.

Houd je ogen op de bal!

Warme groet, AJ

Yes, subscribe me for updates
dit veld niet invullen s.v.p.

Share

Please fill in your information and the information of the person you want to share this page with.

Fields with a * are required